Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, υποχρεούνται εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα των πανελληνίων, να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις αλλά και σε αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες.
Αναλυτικότερα:
  • Υγειονομικές Εξετάσεις
  • Παθολογικές Εξετάσεις
  • Ψυχιατρικός Έλεγχος
 
  • Αθλητικές Δοκιμασίες
  • Δρόμος (1000 μέτρα + 100 μέτρα)
  • Άλμα εις Ύψος
  • Άλμα εις Μήκος
  • Σφαιροβολία
 
  • Ψυχομετρικές Δοκιμασίες
Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις καθώς και στις αθλητικές δοκιμασίες από τις αρμόδιες Επιτροπές, διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας που συνίσταται στην σχεδίαση ανθρώπινης μορφής) και αυτοπεριγραφή/ετεροπεριγραφή, καθώς και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
Η εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία γίνεται από τα εξής επιστημονικά πεδία: 1ο / 2ο / 4ο.
Ο εκάστοτε υποψήφιος υποχρεούται να περάσει τα όρια ΟΛΩΝ των αγωνισμάτων στα οποία εξετάζεται, προκειμένου να εισαχθεί στην σχολή που επιθυμεί. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές εξετάσεις και δοκιμασίες, δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!