Εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα
Το στελεχιακό δυναμικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό που αυτοί φέρουν, ως εξής:
  • Αξιωματικοί
  • Υπαξιωματικοί
  • Λιμενοφύλακες
Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφοιτούν από τις δύο Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων αντίστοιχα.
Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. είναι και οι Αξιωματικοί απευθείας κατάταξης, οι οποίοι δεν φοιτούν στις Σχολές του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και έχουν διάφορες ειδικότητες: Τεχνικοί, Οικονομικοί, Ιατροί, Νομικοί και Ιερείς. Υπαξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. είναι και οι Υπαξιωματικοί απευθείας κατάταξης, οι οποίοι δεν φοιτούν στις Σχολές του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και έχουν ειδικότητα Υγειονομικού.
H εκπαίδευση στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει ως στόχο την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση καθώς και την ηθική και στρατιωτική αγωγή των στελεχών του, ώστε με εφόδια γνώσεις και ικανότητες, καθώς και κατάλληλες σωματικές και ψυχικές ιδιότητες, να συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 
Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εδρεύει στον Πειραιά και η εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη. Κατά τη διάρκειά της οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Η εισαγωγή σπουδαστών σε αυτήν γίνεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
*Στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που αποφοιτούν από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και εκπαιδεύθηκαν με επιτυχία στα καθήκοντα «Μηχανοδηγών ΠΛΣ», «Αρμενιστών ΠΛΣ» ή «Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών», απονέμεται το αντίστοιχο πτυχίο.
 
Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) γίνεται επίσης με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Η Σχολή λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ισότιμο με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός λειτουργίας της σχολής είναι το να παρέχει στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μόνιμους Αξιωματικούς, με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών του, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα για την λιμενική, την ναυτική και την ναυτιλιακή επιστήμη και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει.
Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δύο πρώτα έτη εκπαιδεύονται ενιαία σε γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ από το τρίτο έτος κατανέμονται σε ειδικότητες Κυβερνητών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Μηχανικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και εντάσσονται στο προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site της σχολής:
http://hcg.gr/node/108
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!